Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Dragon Capital bán ra 400.000 cổ phiếu Nhà Khang Điền

19/09/2022 13:53

Quỹ ngoại báo cáo kết quả giao dịch tại CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH - sàn HoSE).

Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán ra 400.000 cổ phiếu KDH để giảm sở hữu từ 6,04% về còn 5,98% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 14/9. Trong đó, quỹ thực hiện giao dịch bán 400.000 cổ phiếu là Venner Group Limited.

Ở một diễn biến khác, ngày 2/9, FTSE Russell vừa công bố loại ra hai cổ phiếu và không thêm mới cổ phiếu nào trong danh mục chỉ số FTSE Vietnam Index trong kỳ review quý III/2022.

Trong đó, hai cổ phiếu bị loại ra khỏi danh mục chỉ số là cổ phiếu KDH của CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền và cổ phiếu SBT của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (sàn HoSE).

Được biết, việc cơ cấu sẽ được thực hiện từ ngày 5/9 đến 16/09 (giao dịch chủ yếu phiên ATC ngày 16/09) và chính thức áp dụng từ ngày 19/9/2022.


Cổ phiếu KDH gãy kênh hỗ trợ trong phiên giao dịch ngày 16/9 với thanh khoản kỷ lục (Nguồn: FireAnt).

Điểm đáng lưu ý, từ 6/1/2022 đến 15/6/2022, cổ phiếu KDH giảm 33% từ 51.640 đồng về 34.640 đồng/cổ phiếu và sau đó hồi phục từ vùng hỗ trợ 34.640 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch ngày 16/9, cổ phiếu KDH giảm 1.600 đồng về 33.900 đồng/cổ phiếu với thanh khoản khớp lệnh kỷ lục 4,36 triệu cổ phiếu (thanh khoản trung bình 20 phiên chỉ là 1,11 triệu cổ phiếu/phiên).

Như vậy, cổ phiếu KDH đã gãy vùng hỗ trợ tạo ra từ ngày 15/6/2022 tới nay với thanh khoản kỷ lục so với trung bình 20 phiên trở lại đây.

Mới đây, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền thông qua việc giải thể công ty sở hữu bởi công ty con.

Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Saphire (Công ty Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ) đồng ý giải thể Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nam Thông (Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Saphire sở hữu 99,9% vốn tại Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nam Thông).

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nam Thông được thành năm 2020, địa chỉ tại tầng 1, Tòa nhà Packsimex 52 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM và hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Lợi nhuận quý II tăng 22,8%

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 732,5 tỷ đồng, giảm 34,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 325,58 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 38,3% lên 67,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 16,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 71,4 tỷ đồng lên 497,69 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 98,4%, tương ứng giảm 23,1 tỷ đồng về 0,38 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 7%, tương ứng giảm 4,23 tỷ đồng về 56,62 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 875,2 tỷ đồng, giảm 55,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 625,39 tỷ đồng, tăng 32,2% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Nhà Khang Điền dự kiến doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 16% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 44,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, Nhà Khang Điền ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 2.007,9 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 843,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 22,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.991,4 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh chính.

Đầu tư 620 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Bất động sản Phước Nguyên

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Nhà Khang Điền tăng 34,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 4.975,7 tỷ đồng lên 19.348,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 12.113,1 tỷ đồng, chiếm 62,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.795,6 tỷ đồng, chiếm 24,8% tổng tài sản và các tài sản  khác.

Trong kỳ, tồn kho tăng 56,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 4.380,3 tỷ đồng lên 12.113,1 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 14% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 590,1 tỷ đồng lên 4.795,7 tỷ đồng.

Với việc Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm tới 2.007,9 tỷ đồng, nhiều khả năng do Công ty tăng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn.

Công ty cho biết trong 6 tháng đầu năm đã nâng sở hữu từ 0% lên 59,94% vốn tại CTCP đầu tư bất động sản Phước Nguyên và tăng sở hữu từ 0% lên 59,94% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Nhà Đoàn Nguyên.

Được biết, Nhà Khang Điền đã bỏ ra 620 tỷ đồng để mua 59,94% vốn tại CTCP Đầu tư Bất động sản Phước Nguyên, Phước Nguyên là Công ty và sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Nhà Đoàn Nguyên.

Sau khi thâu tóm 59,94% vốn tại CTCP đầu tư Bất động sản Phước Nguyên, Công ty đã ghi nhận lãi từ giao dịch mua rẻ này 269,3 tỷ đồng trong quý I/2022 so với cùng kỳ không ghi nhận.

Trong cơ cấu tồn kho, tồn kho trong 6 tháng đầu năm tăng chủ yếu do ghi nhận 3.181,3 tỷ đồng dự án Khu nhà ở Đoàn Nguyên do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Nhà Đoàn Nguyên chủ đầu tư.

Như vậy, với việc mua thêm Công ty con trong 6 tháng đầu năm, Nhà Khang Điền gián tiếp sở hữu dự án Khu nhà ở Đoàn Nguyên với diện tích 60.732 m2 tại phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP.HCM.

Ngoài ra, xét về nợ vay, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 125,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.209,9 tỷ đồng lên 5.762,4 tỷ đồng. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, Công ty tăng sử dụng nợ vay, điều này trùng với giai đoạn dòng tiền kinh doanh chính thâm hụt nhiều năm trở lại đây.

Được biết, tính tới 31/12/2017, Nhà Khang Điền chỉ sử dụng 1.657,7 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và dài hạn, chiếm 17,1% tổng nguồn vốn. Tuy nhiên, tính tới 30/6/2022, tổng nợ vay đã tăng thêm 4.104,7 tỷ đồng lên 5.762,4 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết "Dragon Capital bán ra 400.000 cổ phiếu Nhà Khang Điền" tại chuyên mục Tài chính - Ngân hàng.