Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Công ty Cổ phần Nutriday Việt Nam có dấu hiệu quảng cáo vi phạm pháp luật

Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt (TPDCCĐAĐB) Premium Eig6 do Công ty Cổ phần Nutriday Việt Nam (Số 262 Ngô Quyền, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) phân phối có dấu hiệu quảng cáo vi phạm pháp luật.