Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

An cư vùng ven – Khẩu vị mới hậu Covid

Nhu cầu lựa chọn an cư vùng ven không chỉ là xu thế mà đã trở thành nhu cầu thực tế của người dân, điều này xuất phát từ những bất cập mà dịch Covid đã chỉ ra sau khoảng thời gian gần 2 năm nay.