Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

FLC lại nhận 8 'trát' cưỡng chế thuế hơn 130 tỷ đồng Ngọc Cương

Tập đoàn FLC vừa bị cơ quan thuế Thành phố Sầm Sơn - Quảng Xương ra quyết định cưỡng chế 130,8 tỷ đồng do nợ tiền thuế quá 90 ngày.