Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

CT Group đẩy nhanh tiến độ mua 1000 tấn thực phẩm hỗ trợ người dân giữa đại dịch.

Những ngày đen tối giữa Đại dịch Covid 19, sinh mạng, cuộc sống của người nghèo tại TP. HCM hiện đang bị đe dọa, cần lắm những tấm lòng thắp sáng, bàn tay ấm áp tình người, CT Group xông pha kêu gọi người, mọi tầng lớp... không thể để bà con nghèo đói ăn, đau ốm.