Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Doanh nghiệp phải nộp thuế 600 triệu đồng khi tặng xe cấp cứu chống dịch

Doanh nghiệp tặng xe cấp cứu trị giá gần 5 tỷ đồng cho bệnh viện tại TP HCM, xin miễn thuế không được nên phải đóng thêm hơn 600 triệu đồng để nhập.