Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Chống dịch Covid tại TP.HCM: Hàng chục khách sạn tư nhân cho mượn chỗ làm nơi cách lý tập trung.

Với sự chủ trì của Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM), UBND quận 1 đã vận động thành công hàng chục chủ sở hữu các khách sạn, chung cư tư nhân trên địa bàn quận 1, cùng chia sẻ với chính quyền nhiệm vụ chống dịch Covid-19, hiện đang vô cùng căng thẳng…