Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Hậu công bố tất cả casino đều lỗ, Bộ Tài chính lập đoàn kiểm tra

Vào tuần sau, liên ngành gồm đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ KH-ĐT,... sẽ kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại một số đơn vị.