Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Khánh Hoà: Cưỡng chế diện tích hơn 12ha dự án Nha Trang Sao làm công viên

Trong đó, phần diện tích được cấp là 103.568m2 (44.152m2 mặt đất và 59.416m2 mặt nước) và 22.968,2m2 lấn biển ngoài ranh giới dự án.