Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Tân Hoàng Minh bỏ chạy, hai DN trúng đất Thủ Thiêm còn lại giờ ra sao?

Cơ quan Thuế sẽ áp dụng các biện pháp về cưỡng chế như cưỡng chế tài khoản; cưỡng chế hóa đơn; cưỡng chế về thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các doanh nghiệp không nộp tiền đấu giá đất Thủ Thiêm.