Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Kinh hãi đủ trò 'chơi bẩn' khách hàng của nhân viên phục vụ

Dồn đồ ăn thừa của người khác sang phần của khách, tráng thìa nĩa bằng nước bẩn, thậm chí là nhổ nước bọt vào đồ ăn của khách... là những trò "bẩn" được nhiều nhân viên phục vụ tiết lộ.