Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

"Quên bẵng" nghĩa vụ công bố thông tin, doanh nghiệp có 98,89% vốn nhà nước bị xử phạt hành chính

13/09/2023 11:02

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố quyết định xử phạt đối với Công ty CP Cơ điện Công trình (UPCoM: MES) - doanh nghiệp có 98,89% vốn nhà nước do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, doanh nghiệp này bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.


Công ty CP Cơ điện Công trình có trụ sở giao dịch tại tầng 8, tháp A, toà nhà tổ hợp Sky Tower, số 88 Láng Hạ

Trong suốt 4 năm từ 2019 đến 2022, Cơ điện Công trình đã không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn hơn chục báo cáo các loại như báo cáo tài tình hình quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các văn bản có liên quan, bao gồm Nghị quyết HĐQT, giải trình ý kiến kiểm toán, giải trình chênh lệch lợi nhuận.

Các tài liệu mà doanh nghiệp này chưa không công bố trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN bao gồm: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, Báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2019 hợp nhất, BCTC năm 2019 đã kiểm toán, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, BCTC quý I/2020 hợp nhất, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020, BCTC quý II/2020, BCTC bán niên 2020 đã soát xét, BCTC quý III/2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, BCTC quý IV/2020, BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, BCTC quý II/2021, BCTC bán niên năm 2021 đã soát xét, Báo cáo thường niên năm 2021, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Còn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX, Cơ điện Công trình không công bố các tài liệu sau: BCTC quý IV/2019, BCTC năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019, BCTC quý I/2020, BCTC quý II/2020, BCTC bán niên năm 2020 đã soát xét, BCTC quý III/2020, BCTC quý IV/2020, BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, BCTC quý I/2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, BCTC quý II/2021, BCTC bán niên năm 2021 đã soát xét, Báo cáo thường niên năm 2021, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội đối với: Giải trình ý kiến kiểm toán BCTC năm 2020, BCTC quý III/2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, BCTC quý IV/2021, Giải trình ý kiến kiểm toán BCTC năm 2021, BCTC năm 2021 đã kiểm toán, BCTC quý I/2022, BCTC bán niên năm 2022 đã soát xét, BCTC quý III/2022, Giải trình ý kiến kiểm toán BCTC 2022, Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC năm 2022 chênh lệch 5%, Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2022 bị lỗ, Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2022 thay đổi từ 10%, BCTC quý IV/2022; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Theo tìm hiểu, từ đầu năm 2023 đến nay, Cơ điện Công trình mới thực hiện công bố những tài liệu nói trên. Gần đây nhất là vào ngày 15/8/2023, website của doanh nghiệp này đã cập nhật báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2019, 2020, 2021, 2022.


Cơ điện Công trình mới công bố các báo cáo quản trị các năm 2019, 2020, 2021, 2022 vào ngày 15/8

Một ngày trước đó, Cơ điện Công trình cũng đã công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 với kết quả kinh doanh khá “lẹt đẹt”. Với doanh thu chỉ đạt vỏn vẹn 1,7 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp đột biến, doanh nghiệp này báo lỗ 265 triệu đồng.

Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán là Moore AISC đã từ chối đưa ra kết luận về báo cáo này. Kiểm toán viên cho biết không thu thập được thư xác nhận số dư đối với các khoản mục: phải thu khách hàng, người mua trả trước, phải thu khác, phải trả người bán, trả trước cho người bán tại ngày 30/6/2023.

Mặt khác, Cơ điện Công trình cũng chưa đánh giá khả năng thu hồi của các khoản phải thu và trả trước để trích lập dự phòng phải thu khó đòi, đồng thời chưa thực hiện đánh giá giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho để xem xét trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Ngoài ra, tài sản cố định khác là cây lâu lăm cũng chưa được doanh nghiệp này trích khấu hao.

Về Công ty CP Cơ điện Công trình, doanh nghiệp này có trụ sở giao dịch tại tầng 8, tháp A, toà nhà tổ hợp Sky Tower, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, tiền thân là Công ty TNHH MTV Cơ điện công trình theo thuộc Nhà nước. Cơ điện Công trình được cổ phần hoá vào năm 2016.

Tính đến năm 2022, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 186 tỷ đồng, trong đó, UBND TP. Hà Nội góp gần 184 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 98,89%.

Đáng nói, kể từ năm 2018, tại doanh nghiệp xảy ra tình trạng Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, các thành viên HĐQT và Tổ Quản lý vốn Nhà nước tại mất đoàn kết.

Vấn đề này kéo dài nhiều năm, khiến cho tình hình sản xuất, kinh doanh trở nên bết bát. Bên cạnh đó, do không báo cáo đầy đủ, kịp thời cho UBCKNN cũng như HNX, cổ phiếu MES cũng đã bị dừng giao dịch trên sàn UPCoM.

Hà Lê