Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Phân bón Hà Lan đồng hành cùng người nông dân

Với tiêu chí đồng hành cùng người nông dân tạo ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng, mùa màng bội thu, Công ty Phân bón Hà Lan không ngừng cải tiến, nâng cao công nghệ sản xuất từ nhà máy. Nỗ lực nâng cao chất lượng, mở rộng hệ thống phân phối nhằm cung cấp những sản phẩm tốt nhất đến tay người nông dân