Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Đạm Cà Mau (DCM) dự chi hơn 300 tỷ đồng trả cổ tức 2019

Ngày 29/10 tới đây CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau - Mã chứng khoán: DCM) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.