Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Phở vịt quay xứ Lạng lạ mà ngon

Phở vịt quay ở Lạng Sơn có nước dùng béo, thơm mùi móc mật, ăn cùng vịt quay chặt miếng da vàng óng và măng ngâm chua cay.