Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

"Lộ" loạt sai phạm tại Cao ốc Madison

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm tại Dự án Cao ốc Madison số 15 Thi Sách do Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 làm chủ đầu tư.