Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Bác sĩ bị bắt

Ông Đinh Viết Hưng, 46 tuổi, bị bắt vì chưa đủ điều kiện hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng đặt túi ngực cho cô gái khiến bệnh nhân tử vong.