Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Kiên Giang: Tìm được 4 người là F1 của bệnh nhân 1452

Liên quan đến những hành khách đi chung chuyến xe với nữ bệnh nhân 1452, ngành chức năng Kiên Giang đã truy vết được 4 trường hợp F1 và 58 trường hợp F2.