Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Vụ sửa kết quả Covid-19 thành dương tính: Tạm đình chỉ công tác 2 điều dưỡng

Trung tâm y tế quận Liên Chiểu tạm đình chỉ công tác đối với 2 nữ điều dưỡng liên quan đến vụ sửa kết quả xét nghiệm Covid-19 từ âm tính sang dương tính.