Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Tiềm năng của BĐS nghỉ dưỡng được vận hành bởi thương hiệu quốc tế

Sự tăng trưởng của số lượng khách quốc tế ở Việt Nam trong những năm vừa qua đã trở thành cú hích giúp nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú. Đặc biệt phải kể đến sự tham gia của các thương hiệu quốc tế trong quản lý BĐS nghỉ dưỡng.