Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Lợi nhuận các NHTM bị ảnh hưởng như thế nào bởi lãi suất điều hành mới?

Từ hôm nay (1/10), các lãi suất điều hành mới của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bắt đầu có hiệu lực. Đây là lần giảm lãi suất điều hành thứ 3 trong năm 2020 và phù hợp với xu hướng giảm của cả lãi suất tiền gửi/cho vay và lãi suất trên liên ngân hàng.