Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Xuất thân từ thiên đường lừa đảo, sàn forex “bẩn” cướp tiền nhà đầu tư Việt

Sàn forex Bullaim (có cùng địa chỉ sàn với Utspot tại Việt Nam) bị tố đã can thiệp hệ thống, nâng phí qua đêm hàng trăm lần để đốt cháy tài khoản, cướp trắng tiền của nhà đầu tư.