Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Tân Hoàng Minh dự kiến hai phương án xử lý hoàn trả tiền trái phiếu

Tập đoàn cho biết sẽ làm việc với doanh nghiệp phát hành trái phiếu, cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan để hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã huy động từ khách hàng.