Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Hải Phát Invest chuyển lỗ sau kiểm toán, Danh Khôi bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Tuần vừa qua tiếp tục là một tuần “kém vui” của các doanh nghiệp niêm yết khi liên tục ghi nhận những kết quả không mấy tích cực trong kết quả kinh doanh.