Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Giá xăng ngày mai có thể tăng mạnh

Mỗi lít xăng từ ngày mai (11/10) có thể tăng thêm 800-1.000 đồng, nối dài kỳ tăng thứ ba liên tiếp do đà lên nhanh của giá nhiên liệu thế giới.