Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Gói thầu của PVPower: Bộ KHĐT yêu cầu “Đảm bảo tính cạnh tranh, hiệu quả”

Sau khi nhà thầu Siemens Energy có đơn kiến nghị tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư về gói thầu tại đã PVPower, Bộ đã có công văn yêu cầu “đảm bảo tính cạnh tranh, hiệu quả của gói thầu và dự án, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà thầu, tránh để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện kéo dài”.