Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Khi nào các ngân hàng dừng phát hành thẻ từ?

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh, từ ngày 31/3 tới, các ngân hàng sẽ dừng phát hành thẻ từ để chuyển sang phát hành thẻ chip đối với các thẻ có số BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp.