Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Doanh nghiệp địa ốc phía Nam tự tin “ra hàng” quý IV

Sau gần 3 quý dồn nén vì Covid-19, nhiều doanh nghiệp địa ốc phía Nam bắt đầu lên kế hoạch ra mắt các dự án trong quý cuối năm.